Producten

INTEGRA Windsichter GmbH heeft zich gespecialiseerd in de constructie en bouw van losse componenten zoals complexe recyclinginstallaties.

Het continu toenemende verbruik van grondstoffen en de parallel stijgende hoeveelheid afval eisen oplossingen bij de behandeling en recyclage van de reststoffen.

Met onze specifieke kennis van de branche werken wij sinds jaar en dag voor allerlei opdrachtgevers uit de volgende sectoren:
  • Bouw- en sloopafval
  • Industrieel en bedrijfsafval
  • Compost en organisch afval
  • Glas en slakken
  • Beton- en gipsproducten
  • Alternatieve brandstoffen
  • Staal in allerlei fracties