Doseerbunkers

Doseerbunkers
De doseertechniek van INTEGRA Windsichter GmbH is gebaseerd op een moduleconcept. Hiertoe worden de optimale componenten voor uw eisen onderling afgestemd en samengevoegd tot een economische complete oplossing.

De INTEGRA doseerbunkers zijn zowel voor een gelijkmatige uitvoer van het te bewerken materiaal als voor de bevoorrading van materiaal de juiste oplossing. Deze bufferfunctie maakt constant laden van de nageschakelde transporttechniek en verwerkingsmachines mogelijk.

Doseerbunkers